Hits: 4592

Krótko o powstaniu firmy

Utworzenie firmy projektowej datowane jest na jesień 1999 roku – powstała wtedy działalność pod nazwą „Usługi Projektowe Emil Sadurski”. Początkowo działalność firmy polegała na sporządzaniu projektów lub ich części dla większych biur projektowych. W miarę upływu czasu oraz zdobywania coraz większego doświadczenia zakres świadczonych usług poszerzał się, a także zwiększyła się ilość wykonywanych prac projektowych.

Po złożeniu egzaminu państwowego i zdobyciu uprawnień do projektowania bez ograniczeń przez właściciela firmy w 2006 roku, stała się ona całkowicie niezależna i samodzielna. Obecnie działalność firmy PROAQUA obejmuje obszar całego kraju, a usługi świadczone są dla zarówno dla inwestorów indywidualnych jaki dla firm, instytucji, urzędów i przedsiębiorstw.